De Projectco÷rdinator.NL - méér dan een standaard PMO’er!
Een PMO’er voert taken uit zoals het opstellen van hoofdpuntenrapportages, planningen en financiële overzichten, De Projectcoördinator gaat evenwel verder. De Projectcoördinator neemt naast bovengenoemde taken de complete projectsturing uit handen van de projectmanager, richt processen in, doet de scope bewaking en het risicomanagement (dit is dus meer dan alleen maar het vullen van een risk-log). Met een sportieve gedrevenheid die De Projectcoördinator in het bloed zit, stelt deze werkpakketten samen voor de collega-teamleden met oog voor de competenties én het eindresultaat dat moet worden behaald.

Bovenstaande geeft de projectmanager alle ruimte om zich bezig te houden met het tegenwoordig o zo belangrijke omgevingsmanagement en strategisch denken, m.a.w. de projectmanager kan zijn focus richten naar de buitenkant van het project. Tevens geeft het de opdrachtgever de ruimte om een projectmanager te selecteren die, indien het project dit vereist, materiedeskundig is op de inhoud maar minder expertise heeft in projectmatig werken, dit neemt De Projectcoördinator ten slotte voor haar rekening.

Specialist in projectmatig werken maar generalist in de omgeving waar het project plaatsvindt!